Solo landevejs træning

Grundet coronakrisen har TGH også måtte indstille alle såvel indendørs som udendørs aktiviter. Vi skulle have startet vores fælles træning på landevejene men må nu vente til der gives grønt lys igen.

Indtil da er vi på holdet blevet enige om at passe vores træning hver især – altså solo ture, gerne 3 stk. om ugen.

Vi registrerer vores træning på Strava og samler vores respektive data i Stravas privat klub TGH CPH 2020. Vi kan således følge hinandens træninger og motivere hinanden.

Men mon ikke alle glæder sig over til at vi kan cykle sammen snart…

Det foreløbige resultat for indeværende uge ser ud som følger: